Liu, Xingzhi, Zhihua Zhao, Zhe Zhao, Zhongjuan Xu, Junjun Cao, Bin Wang, and Guangli Suo. 2022. “Heterogeneity of Mesenchymal Stem Cells: Characterization and Application in Cell Therapy”. STEMedicine 3 (1), e109. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v3i1.109.