Wang, Jiang, Yang Yang, Yingjie Wang, Yanli Liu, Yongjin Chen, Yongjin Chen, and Min Zhang. 2022. “Microapical Surgery Management of Root Resorption in Anterior Teeth Caused by Dental Trauma: Case Report”. STEMedicine 3 (1), e115. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v3i1.115.