Zou, Zhiguo, Qifan Lu, Yifan Wang, Xing Gao, Xinye Zhu, Xiyuan Lu, and Jun Pu. 2022. “Magnesium in Aging and Aging-Related Disease”. STEMedicine 3 (2), e119. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v3i2.119.