Xu, Zhongjuan, Xingzhi Liu, Yu Wei, Zhe Zhao, Junjun Cao, Yong Qiao, Yanzhen Yu, Junjie Zhong, and SuoGuangli. 2020. “Mesenchymal Stem Cell Spheroids: Potential Cell Materials for Cell Therapy”. STEMedicine 2 (5), e67. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v2i5.67.