Xiao, Zemeng, Yifang Wang, Phung N. Thai, Xuxia Li, Xiyuan Lu, and Jun Pu. 2021. “Mechanisms Linking Hyperglycemia in Pregnancy to the Offspring Cardiovascular System Dysfunction”. STEMedicine 2 (7), e91. https://doi.org/10.37175/stemedicine.v2i7.91.