Zou, Zhiguo, Qifan Lu, Yifan Wang, Xing Gao, Xinye Zhu, Xiyuan Lu, and Jun Pu. “Magnesium in Aging and Aging-Related Disease”. STEMedicine 3, no. 2 (April 4, 2022): e119. Accessed July 5, 2022. https://stemedicine.org/index.php/stem/article/view/119.